در مورد نمونه کار سئو

در این صفحه، تمامی نمونه کار های انجام شده و همچنین نمونه کار های سئوی در دست انجام با ذکر توضیحات ارائه شده است. توضیحات اجمالی در مورد نحوه کار و کلمات کلیدی و…. در هر پروژه اضافه شده است.

نکته : شایان ذکر است که در هر پروژه توضیح داده شده است که پروژه انجام شده توسط اینجانب تحت نظر کدام شرکت بوده است.

نکته ۲ : تعداد دیگری از نمونه کار های بنده نیز وجود دارد که به دلیل اینکه در حال حاضر توسط شرکت های دیگری در حال بهینه سازی می باشند و یا اینکه بنده در زمان کارمندی این پروژه ها را انجام دادم بنده از انتشار آنها خودداری نمودم مانند سایت های پارمیداتورز و ثبت ۲۴ و حلال ورلد و….

نمونه کار های سئو