سئو و بهینه سازی سایت سیگاری ها

ارسال شده در
سئو و بهینه سازی سایت سیگاری ها

مدت زمان انجام پروژه: ۶ ماه

سئو و بهینه سازی سایت سیگاری ها با کلمات کلیدی مربوط به سیگار توسط فست سئو انجام شد. در این سایت که یک سامانه اطلاع رسانی درباره سیگار و مضرت آن می باشد سعی بر آن شد تا ساختاری فراهم شود که بتوانیم کاربران را جهت بازدید از مقالات و اخبار سایت به داخل سایت هدایت کنیم. این سایت در حال خاضر با کلمه کلیدی اخبار سیگار در رتبه ۳ و با کلمه انواع سیگار در رتبه ۶ و با کلمه سیگار خارجی در رتبه ۱ و سیگار ریچموند رتبه ۱ و سیگار دانهیل رتبه ۱ و سیگار وینستون رتبه ۸ و سیگار بیستون رتبه ۱ و…  می باشد. البته شایان ذکر می باشد که این سایت همچنان به بهینه سازی ادامه می دهد تا با کلمات کلیدی دیگری که در حال حاضر در صفحه دوم می باشند رتبه قابل قبولی در صفحه اول را به دست بیاورد. سایت با کلماتی مانند سیگار و ترک سیگار در صفحه دوم می باشد که به تدریج وارد صفحه اول خواهند شد. نکته دیگری که باید گفته شود این است که این سایت در شهریور سال ۹۴ لانچ شده است و این رتبه ها در همین مدت زمان کم کسب شده است. در این مدت زمان بیشترین فعالیت ها بر روی صفحه اخبار بوده است و در کنار آن فعالیت بر روی کلمات کلیدی دیگر نیز انجام شد و به همین دلیل می باشد که سایت تقریبا با تمام کلمات کلیدی مرتبط جایگاهی در صفحات بالای گوگل دارد.

نمونه کارهای مرتبط

مطالب قبلی و بعدی