تفکیک درخواست کلمات کلیدی

تفکیک درخواست کلمات کلیدی

تفکیک درخواست کلمات کلیدی چیست؟‫ تحقیق کلمات کلیدی که انجام دادیم‬ شامل دو داده ی بعدی میشود.‬ در اینجا باید تعداد جستجوها را‬‬ برای بازه زمانی مشخص بررسی کنیم‬ تا بعد دیگری به داده ها اضافه شود‬. این شامل بررسی یک دوره زمانی گسترده میشود‬‬ و به همین خاطر است که‬ من از گوگل ترندز لذت بسیاری میبرم‬ تا داده های سه بعدی بدست آورم‬ تا درک کنم که کلیدواژه های مشخصی برای مقدار‬ زمان مشخص به این معنا نیست‬ که کلیدواژه ها همیشه محبوب هستند. متغیرهای فصلی و نمره هایی وجود‬‬ دارند که باید بررسی نمایید.‬ اکثر اوقات بسیار از بازاریابان میپرسند که‬ چرا تراقیک در زمان مشخصی از‬ سال کاهش می یابد؟‬‬

پیگیری درخواست کلمات کلیدی

‫وقتی که نمره را درک کردید‬ میتوانید افت و خیزها را‬ در کلیدواژه و مفهوم مشخصی از سال درک کنید‬ و تقریبا هر صنعتی یک نمره سالانه و نیروهایی در‬ سالها دارند که باید از آن آگاه باشند‬ و این کلیدواژه، در تحقیق توسط‬ گوگل ترندز در دسترس قرار میگیرد‬ و از این نمره ها آگاه تر خواهید بود‬. در گوگل ترندز ما اگر عبارتی را ارزیابی میکنیم‬ میتوانیم درکی از زمان جستجو داشته باشیم‬. چیزی که دوست دارم انجام دهم‬ داشتن یک عکس از صفحه میباشد‬ و سپس نواری برای زمان های مشخص از سال میباشد من دوست دارم از  December‬ به عنوان نوار آخر برای آن سال مشخص داشته باشیم.

برای محصولات مشخصی که شاخص واضحی از یک سال در‬ مقایسه با سال دیگر است‬ برای این کلیدواژه میتوانیم‬ ببینیم که  December‬ که عموما نقطه پایینی ازهر کلیدواژه میباشد‬ و همانطور که میبینید‬ January  نمره را برای‬‬ جستجوی مردم در سال آینده آغاز میکند‬. بنابراین با ایزوله سازی عبارت، نمره سالانه و همچنین‬ آن را با سال دیگر مقایسه‫ کنیم ما میتوانیم تجسمی‬ برای پیشبینی سال آینده یا دو سال آینده داشته باشیم‬ که مبتنی بر سطح درخواست تاریخی هر کلیدواژه میباشد‬‬‬.

تئوری استفاده از ابزار کلمات کلیدی
پیدا کردن کلیدواژه های جستجوگر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

41 − = 37