بهینه سازی محتوای ترجمه شده و محلی شده

ارسال شده در
بهینه سازی محتوای ترجمه شده و محلی شده

اگر سایت شما از جمله سایت هایی است که چند زبانه است و باید بهینه سازی بین الملل در سایت صورت گیرد، اولین قدم این است که شما باید تمام محتوای خود را به زبان های دیرگ ترجمه کنید و در نتیجه بهینه سازی در این زمینه اهمیت دارد. نکته مهم در ترجمه محتوا این است که ممکن است برخی از اصطلاحات و واژگان در یک زبان، ترجمه ای در زبان دیگر نداشته باشند لذا توصیه می شود که ترجمه به فرد متخصص آن زبن که آشنا به اصول زبان مورد نظر است انجام گیرد.
در همین ترجمه متون، شما باید محلی شدن محتوا را نیز در نظر بگیرید برای مثال باید بدانید که دقیقا مردم کدامین منطقه بیشترین بازدید را از سایت شما دارند و فرهنگ ان ها به چه صورت است تا در ترجمه متن، این مورد را لحاظ کنید.

‫وقتی که محتوای وب سایتی را‬ ترجمه میکنیم و در وب سایت قرار میدهیم‬ در واقع وب سایت دیگری میسازیم. به عبارت دیگر‬ ما باید از تمامی کارهایی که‬ برای ارتقای وب سایت زبان اصلی استفاده کرده ایم‬ از جمله استراتژی محتوا و کلمات کلیدی برای‬ زبانهای دیگر وب سایت نیز استفاده کنیم.‬ با تحقیق کلمات کلیدی کار را شروع میکنیم.

محتوای ترجمه شده

شما باید‬ این فرایند را با زبانی که‬ برایش بهینه سازی کرده اید انجام دهید و لیستی مبتنی بر زبان از‫ کلیدواژه هایی که میتواند‬ بر محتوای مورد ترجمه نقش داشته باشند استفاده کنید.‬ شما میتوانید با ترجمه ای از‬ برخی از کلیدواژه های اصلی شروع کنید‬ ولی به یاد داشته باشید که‬ بسیاری از واژه ها و عبارتها‬ بین زبانهای مختلف ترجمه نمیشوند.‬ باید انتظار داشته باشید که چند‬ مفهوم و اعجاب را پیدا کنید‬، البته شما باید مطمئن شوید که یک گوینده بومی از‬ زبان مورد نظر داشته باشد که جنبه های فرهنگی‬ کشور مورد هدفتان را نیز درک کند‬. بعد از تحقیق و درک کردن کلیدواژه های ترجمه شده‬ شما میتوانید فرایند ترجمه را آغاز کنید‬.

مرحله اول نقشه بندی صفحات سایت که قرار است به‬ کلیدواژه های مناسب مورد هدف برای جستجوی محلی ترجمه شود‬. وقتی که فهمیدید چه کلیدواژه های‬ از صفحات بهینه سازی میشود‬‬‬ ‫باید مطمئن شوید هر کسی که‬ ترجمه اصلی را انجام میدهد‬ درکی از مبانی تخصصی صفحه ی سئو دارد‬. عنوانها، سرتیترها و بدنه اهمیت زیادی دارند و‬ آگاهی از کلیدواژه هایی که می نویسید یا ترجمه میکنید‬ باعث میشود که برای عبارتهای هدف درست بهینه سازی شود‬ و از ابتدا ساخته شوند‬. در نهایت باید شما ارزیابی‬ کنید که به محتوای منطقه ای‬ در زبان مشخصی نیاز دارید یا خیر.‬ اگر شما کاری در ایالت متحده،‬ کانادا و بریتانیا و استرالیا دارید‬ یک نسخه انگلیسی از سایت ممکن است کفایت کند.‬

با شناختن کسب و کار و‬ مشتریان خود و بررسی داده های تحلیل وب سایت‬ و مشاوره با افرادی که از‬ فرهنگ هر منطقه آگاهی دارند‬ میتوانید بفهمید که چطور باید محتوای‬ ترجمه شده خود را برای‬ کلیدواژه های هدف زبانهای مختلف بنویسید‬ و اینکه باید در کشور‬ دیگر با چند زبانه کردن سایت‬ سرمایه گزاری کنید یا خیر‬‬. به یاد داشته باشید که ترجمه جهت سئو سایت و بهینه سازی سایت نمی تواند مانند ترجمه متون و مقالات علمی باشد و باید بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده باشد.

مطالب مرتبط

مطالب قبلی و بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + بیست =