آنالیز قالب سایت

منظور از آنالیز سایت چیست؟

زمانی که قصد دارید سایت خود را سئو کنید، باید ابتدا متوجه شوید که نقاط قوت و ضعف سایت شما کجاست؟ رفتار کاربران نسبت [...]