آموزش کرون جاب

درباره سیستم کران جاب (Cron Job) چه می دانید

در زمینه بهینه سازی سایت، فعالیت هایی که باید انجام گیرد، به دو دسته تقسیم می شوند: ۱-    فعالیت هایی که توسط [...]